Co se týče zvířat?

Obsah

Co se týče zvířat?

Co se týče zvířat?

Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Ohleduplné chování ke zvířatům by mělo být především morální a lidskou povinností.

Jaké jsou možnosti ochrany zvířat proti týrání?

V zákoně na ochranu zvířat proti týrání naleznete pravidla také pro zacházení s: Právo poskytuje více možností, jakými můžete zakročit proti týrání zvířat. Níže vám popíšeme, které možnosti máte a jakou je vhodné využít podle konkrétní situace. V situaci, kdy k týrání přímo bezprostředně dochází, je třeba okamžitého zásahu.

Jsou chráněna zvířata volně žijící v naší přírodě?

1. Zvířata volně žijící v naší a evropské přírodě. Jsou chráněna především českým zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ale také evropskou Směrnicí o ptácích (74/409/EHS) a Směrnicí o stanovištích (92/43/EHS). Co z uvedených předpisů vyplývá, lze na tomto místě shrnout jen velmi zjednodušeně.

Jak chránit zvířata před krutým týráním?

V tomto manuálu vám přiblížíme, jak právní řád České republiky chrání zvířata před týráním, a také jak můžete při podezření na týrání zvířat zasáhnout. Zvířata jsou chráněna před krutým týráním zejména předpisy veřejného práva, kterým se budeme věnovat níže. Za zmínku však stojí i soukromoprávní ochrana v občanském zákoníku.

Související příspěvky: