Jak se zachovává hybnost těles?

Obsah

Jak se zachovává hybnost těles?

Jak se zachovává hybnost těles?

Na základě druhého pohybového zákona tedy platí - časová změna hybnosti je nulová, jinými slovy hybnost soustavy se zachovává. A to je obsahem zákona zachování hybnosti : Celková hybnost všech těles v izolované soustavě se zachovává, tj. zachovává se směr i velikost celkové hybnosti.

Co je obsahem zákona zachování hybnosti?

A to je obsahem zákona zachování hybnosti : Celková hybnost všech těles v izolované soustavě se zachovává, tj. zachovává se směr i velikost celkové hybnosti. Jinými slovy: Součet hybností všech těles izolované soustavy je stálý: . Jednoduchý experiment lze provést s pouťovým balónkem. Nafoukněte ho a pak jej pusťte. Balónek se začne pohybovat.

Jaká je hybnost tělesa?

Hybnost je vektorová veličina, stejně jako rychlost, a má stejný směr. Hybnost tělesa je rovná impulzu síly, který je potřeba na jeho uvedení z klidu do pohybu odpovídající rychlostí; na zastavení je potřeba impulz opačný. Hybnost je zachovávající se veličina.

Související příspěvky: