Kde umístit přenosný hasicí přístroj?

Obsah

Kde umístit přenosný hasicí přístroj?

Kde umístit přenosný hasicí přístroj?

Kam umístit přenosný hasicí přístroj? Hasicí přístroj by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný, snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni, dílně, garáži apod.).

Co jsou hasicí přístroje požárně bezpečnostní?

a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci jsou hasicí přístroje považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Podle této vyhlášky je nutné provádět na těchto zařízeních pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně nebo při pochybnosti o jeho provozuschopnosti.

Co je práškový hasicí přístroj?

Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. Prášek působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny. Práškový hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B a C. Může být použit proti požárům, kde jsou pevné látky, kapaliny a plyny.

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů?

Jaké jsou druhy hasicích přístrojů? 1 Vodní hasicí přístroj. Tento druhy hasicího přístroje je označen štítkem “Vodní”, případně anglicky “Water”. Hasební látkou je voda. 2 Práškovýhasicí přístroj. Práškový hasicí přístroj je označen štítkem “Práškový”, případně anglicky “Powder”. Hasicí látkou je prášek hnaný plynem. 3 Pěnovýhasicí přístroj. Pěnový hasicí přístroj je označen štítkem “Pěnový”, případně anglicky “Foam”. ...

Související příspěvky: