Jak se projevují agresivní poruchy?

Obsah

Jak se projevují agresivní poruchy?

Jak se projevují agresivní poruchy?

Na vzniku agresivní poruchy se podílejí také genetické faktory, kouření a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství, komplikovaný porod, úrazy hlavy, mrtvice, meningitida, hypoglykémie a u dětí poruchy pozornosti ( ADHD ).

Jaké jsou dělení agresivního chování?

Agresivita 1 Dělení. Tím nejzákladnějším dělením agresivního chování je dichotomizace na instrumentální a afektivní agresi. 2 Biologické faktory. Za spouštěče agrese v mozku jsou považovány především orbitofrontální kůra (spolupráce s limbickým... 3 Psycho-sociální faktory. Již na malé dítě působí rodinní příslušníci, vrstevníci a okolí svými postoji, názory a... More ...

Co je reaktivní agrese?

Reaktivní agrese, která je především afektivní, doprovázená vyšší mírou vzteku a je mnohdy odpovědí na aktuální provokaci. Proaktivní agrese je na druhou stranu promyšlenější a míra afektivity bývá nižší.

Co se týká agresivity?

Denně se potýkáme s nepřeberným množstvím situací, problémů a nepříjemných událostí, při kterých se projeví naše vrozená agresivita. Na agresi a agresivitu musíme nahlížet z širšího hlediska, nejedná se pouze o negativní rys jedince, ale v určité míře je normální reakcí na ohrožení, kterému jsme vystaveni.

Související příspěvky: