Co je fyzická inventarizace?

Obsah

Co je fyzická inventarizace?

Co je fyzická inventarizace?

Zjišťování fyzického stavu majetku firmy , kterým inventarizace začíná, se nazývá fyzická inventura. a) Z hlediska rozsahu může být inventarizace: úplná a dílčí

Jaké jsou inventarizační rozdíly?

Vypořádání inventarizačního rozdílu : a) účetní – provedení účetních zápisů, jimiž se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným a jsou vyúčtovány do toho účetního období, na něž byly zjištěny (účetní období je 1 kalendářní rok).

Kde se provádět průběžné inventarizace zboží?

Průběžné inventarizace je možné provádět i několikrát ročně a v takových případech, kdy se evidence zboží, materiálu apod. vede na samostatných skladních kartách, popř. v záznamech nahrazujících skladní karty, Mohou se provádět po celý kalendářní rok ke kterémukoli dnu.

Související příspěvky: