Co jsou diody usměrňující?

Obsah

Co jsou diody usměrňující?

Co jsou diody usměrňující?

Druhy diod Usměrňovací diody Používají se k usměrňování střídavého pr ... Zenerovy dioda Používají se k omezování napětí, ve ... Schotky diody Např.: 1N5711, SB160, STPS10H100CFP Luminiscenční diody LED – Light Emitting Diode Dioda, která ... Fotodioda Přijímané světlo mění na el. energii

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Co je dioda usměrňovač napětí?

Dioda jako usměrňovač střídavého napětí. Dioda propouští jenom kladné půlvlny střídavého napětí. V propustném směru na diodě vzniká úbytek napětí U F, o který je výstupní napětí sníženo.V nepropustném směru dioda blokuje výstup (takže je na ní v závěrném směru napětí zdroje).

Jaké jsou vyzařovací úhly laserové diody?

Vyrábí se LED diody s různými vyzařovacími úhly např.: 20°, 70°. Podrobnější směrové vyzařovací charakteristiky bývají uvedeny v popisu (datasheet). Světlo vydávané Laserovou diodou je koherentní a má velmi úzké spektrum (světlo kmitá na jedné frekvenci a se stejnou fází).

Související příspěvky: