Co je měření inteligence?

Obsah

Co je měření inteligence?

Co je měření inteligence?

Měření inteligence je fenoménem, který se objevuje již v 19. století. Původní metody měření velikosti mozku byly ve 20. století nahrazeny důmyslnějšími testy pro měření mentálních schopností. První způsoby měření inteligence vycházely z předpokladu, že intelektuální schopnosti souvisejí s velikostí mozku.

Co je nervová inteligence?

Další teorie 1 Nervová inteligence – odkazuje na efektivnost a preciznost jedincova nervového systému. 2 Zkušenostní inteligence – je druh inteligence, který zahrnuje vědomosti a zkušenosti v různých oblastech daného jedince. 3 Reflektivní inteligence – se vztahuje k jedincově schopnosti vytvářet strategie na řešení problémů, učení a blížící se... More ...

Proč je inteligence omezovat?

Motto: Inteligentní člověk dokáže rozpoznat v chaosu řád a naopak v řádu chaos. Definovat znamená omezovat, proto definice tak složité lidské vlastnosti, jakou je lidská inteligence, nemůže být nikdy dokonalá. Uznávaní světoví psychologové definovali inteligenci např. takto:

Který je pojem inteligence?

Pojem inteligence ve vztahu k rozumové činnosti, který poprvé používal F. Galton (1822-1911), nahradil výraz habilité (anglicky ability) tedy schopnost, dovednost či chytrost, který zavedl průkopník psychologických testů A. Binet (1857-1911). Na otázku co je inteligence a jak ji definovat, není dosud jednoznačná odpověď.

Související příspěvky: