Jaké jsou vlastnosti světla?

Obsah

Jaké jsou vlastnosti světla?

Jaké jsou vlastnosti světla?

Šíření světla ovlivňují vlastnosti prostředí, kterým světlo prochází: 1 čirým sklem světlo prochází téměř beze změny; 2 barevným sklem projde jen světlo určitých vlnových délek. Nastává absorpce (pohlcování) světla; 3 matné sklo nepravidelně mění směr šíření světla. Nastává rozptyl světla; 4 zrcadlem, což je např. sklo pokryté vrstvou kovu, světlo neprochází, ale jen se od... More ...

Jaké jsou zdroje světla?

Skutečné zdroje světla obvykle nemůžeme považovat za bodové zdroje, protože světlo vychází současně z mnoha bodů, např. z vlákna žárovky. Šíření světla ze zdroje si zjednodušeně představujeme tak, že z každého bodu vycházejí všemi směry paprsky, které se navzájem protínají.

Jak vzniká světlo při šíření světla?

Při šíření světla často nastane případ, kdy světlo dopadá na rozhraní dvou optických prostředí, např. na skleněnou desku. Jedním optickým prostředím je vzduch a druhým sklo.

Co je lineárně polarizované světlo?

1. lineárně polarizované světlo - vektor kmitá stále v jedné přímce (obr. 65b) Vektor má tedy stále stejný směr, případně opačný. 2. kruhově polarizované světlo - konce vektoru opisují kruh, tj. velikost tohoto vektoru je konstantní, ale mění se jeho směr

Související příspěvky: