Jak se vyrábí pevné kondenzátory?

Obsah

Jak se vyrábí pevné kondenzátory?

Jak se vyrábí pevné kondenzátory?

Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniaturizované pro povrchovou montáž SMD . Kondenzátor je tvořen čtvercovými nebo kruhovými elektrodami s dielektrikem ze speciální keramiky s velkou permitivitou. Většinou se vyrábí sintrováním keramického prachu při 1100 až 1900 °C do požadovaného tvaru.

Co jsou kondenzátory?

Kondenzátory jsou pasívní elektronické součástky, jejichž charakteristickou vlastností je kapacita [F]. Dalším důležitým parametrem je jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, na kterém je možné kondenzátor trvale provozovat.

Jaké je napětí svitkových kondenzátorů?

Jmenovité napětí svitkových kondenzátorů se pohybují v rozmezí 30-1000V. Buď se vyrábí jako svitkové kondenzátory (které ale mají na každé straně všechny závity vodivě propojené ke snížení parazitní indukčnosti), nebo jako několik vrstev paralelně spojených kovových elektrod oddělených dielektrikem z plastu .

Jak se uvádí přesnost kondenzátoru?

SMD kondezátory mají značení číselným kódem. Tolerance (přesnost) kondenzátoru se uvádí v procentech a udává souměrnou odchylku od jmenovité hodnoty. U některých typů kondenzátorů, které mají kapacitu menší než 10 pF se udává dovolená odchylka kapacity v pikofaradech písmenem.

Související příspěvky: