Jak se vypočítá důchod v Velká Británie?

Obsah

Jak se vypočítá důchod v Velká Británie?

Jak se vypočítá důchod v Velká Británie?

Výše důchodu se vypočítá podle roků odpracovaných pouze v ČR. Pokud by Velká Británie přistoupila k podobné strategii, mohli by Češi zároveň pobírat i britský důchod, jehož výše by byla vypočítána dobou odpracovanou tam. Zda se tak stane, se ale zatím neví. Pro Brity se vystoupením jejich rodné země z EU nic nemění.

Kdo má právo na příspěvek na péči v brexitu?

Pokud byl ke dni 30.10. občanovi ČR v Británii nebo občanovi VB v České republice vyplácen příspěvek na péči, má na něj právo i po uskutečnění brexitu. Žádosti podané po určeném datu bude ministerstvo posuzovat podle českých pravidel, které podmiňují příspěvek trvalým pobytem v České republice.

Kdy opustí Velká Británie Evropskou unii?

Pokud půjde vše podle plánu, opustí Velká Británie Evropskou unii nejpozději 31. ledna. MPSV má plán pro obě varianty brexitu, aby si Britové žijící v ČR mohli ponechat práci a Češi, kteří pracovali v Británii měli od vlády nárok na sociální zabezpečení i po návratu domů.

Kdy dojde k brexitu?

Dohodu, kterou vyjednal Boris Johnson, musí ještě posvětit britský parlament. Ministerstvo práce a sociálních věcí má připravený plán pro oba scénáře brexitu - s dohodou i bez. Pokud smlouvu přijmou, Češi ani Britové dosavadní práva neztratí. V případě, že však dojde k „tvrdému brexitu“, situace se zkomplikuje.

Související příspěvky: