Co jsou zelené řasy?

Obsah

Co jsou zelené řasy?

Co jsou zelené řasy?

Zelené řasy (Chlorophyta v širším smyslu) je významné oddělení jednobuněčných i mnohobuněčných stélkatých zelených rostlin. Představují blízké příbuzné vyšších rostlin, které se z jedné linie zelených řas vyvinuly.

Jaké jsou stěny zelených řas?

Zelené řasy mají v typickém případě dva nebo čtyři bičíky. Buněčná stěna je zpravidla celulózní a pektinózní, někdy je však nahrazena stěnou z xylózy (u některých trubicovek, Bryopsidophyceae). Obecně bývají jejich stěny zpevněny uhličitanem vápenatým, křemičitými sloučeninami či vzácně i jinými látkami.

Kdo jsou zástupci zelených řas?

Zelené řasy Stav taxonu: nepřirozený ( . ... Zelené řasy Stav taxonu: nepřirozený ( . ... Zástupci zelených řas Zástupci zelených řas Vědecká klasifikace Vědecká klasifikace Nadříše Eukaryota Říše rostliny ( Plantae) 5 more rows ...

Související příspěvky: