Proč je zemní plyn jedovatý?

Obsah

Proč je zemní plyn jedovatý?

Proč je zemní plyn jedovatý?

Zemní plyn sice není jedovatý, ale má dvě velká rizika: 1 Je bez barvy, chuti a zápachu a mohl by se šířit, aniž bychom ho vnímali. Proto se do něj přidává speciální látka, která... 2 Je výbušný, to znamená, že ve směsi se vzduchem vytváří silně třaskavou směs, která velice rychle a snadno hoří. 3 Velmi nebezpečné je nedokonalé spalování zemního plynu spojené s nevyčištěným... More ...

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je přírodním hořlavým plynem obsahující především methan a ethan. Nemá žádný tvar ani zápach a je lehčí než vzduch. Těží se často společně s ropou a černým uhlím. Rozlišujeme čtyři základní skupiny zemního plynu podle složení – suchý, vlhký, kyselý a s vyšším obsahem inertů.

Jaké jsou výhody vytápění zemního plynu?

Využití zemního plynu 1 Vaření a ohřev vody. Vařit a ohřívat vodu v domácnosti můžete prostřednictvím elektřiny i zemního plynu. Jaké jsou... 2 Vytápění. Rozšířené je v ČR vytápění zemním plynem. Má četné výhody. Mezi ně patří především energetická účinnost,... 3 Využití v dopravě. Zemní plyn se uplatňuje rovněž v dopravě. Jeho masivnější využívání propagují především... More ...

Související příspěvky: