Kdo se angažuje v Thajsku?

Obsah

Kdo se angažuje v Thajsku?

Kdo se angažuje v Thajsku?

V Thajsku se kolem obchodu s nemovitostmi bohužel angažuje i řada problematických krajanů z Čech a ze Slovenska. Využívají dovedně neznalosti místní právní úpravy a za pomoci jednoduchých triků Vás za příslib nákupu domu přivedou v lepším případě do velmi složité situace.

Jak využít zdravotní služby v Thajsku?

Cizinci v Thajsku mohou využít zdravotní služby jak státních tak soukromých nemocnic. Musí však počítat s tím, že všechny služby, léky a zákroky si musí zaplatit. Pokud má cizinec sjednané pojištění ať už pojištění cestovních výloh a nebo soukromé zdravotní pojištění v Thajsku, může počítat s tím, že mu náklady pojišťovna uhradí.

Může cizinec dostat hypotéku v Thajsku?

Cizinec zpravidla nemůže v Thajsku dostat hypotéční úvěr. Ale většina thajských finančních institucí poskytuje půjčky na nákup nemovitostí Thajcům a thajským společnostem. Developerské společnosti obvykle nabízí zprostředkování nějakého úvěrového balíčku od finanční instituce.

Mohu vlastnit dům v Thajsku?

Mohu vlastnit dům a půdu v Thajsku? Podle thajského práva může jakákoliv osoba zaregistrovat jakýkoliv druh stavby jejím vlastním jménem, tudíž i cizinec může vlastnit stavbu (např. dům) a může zaregistrovat takové vlastnictví u místně příslušného Okresního pozemkového úřadu. Je mu zaručena jistota vlastnictví tohoto domu.

Související příspěvky: