Proč je alternátor poškozen?

Obsah

Proč je alternátor poškozen?

Proč je alternátor poškozen?

Alternátor je vzhledem k povaze svého provozu a úzké spolupráci s jinými systémy vystaven různým typům poruch. Některé mohou být důsledkem opotřebení součástí, jako jsou uhlíky, sběrné kroužky a ložiska. Poškozeny také mohou být polovodičové součásti (regulátor, usměrňovač diod).

Jaké jsou použité diody na alternátor?

Použité diody na daný typ alternátoru (podle jeho výkonu) jsou vždy předimenzovány tak, aby vydržely permanentně maximální výkon alternátoru a při proudových nárazech nedošlo k jejich proražení. Diodový můstek se skládá z plusové a minusové hliníkové desky. Do této desky jsou diody buď nalisovány nebo nalepeny, a to vždy jen jedné půlvlny.

Kde provádíme měření alternátoru?

Měření provádíme přímo na terminálech alternátoru (vůči pouzdru alternátoru) a na jeho svorkách. Potom porovnáme výsledky obou měření. Při dobré elektrické instalaci automobilu by rozdíl mezi odečty voltmetru neměl překročit 0,1 V. Pokud je větší, znamená to instalační vady.

Jak nastartovat alternátor?

Pokud je kontrolka „Bez nabíjení“ viditelná, nastartujeme motor a sledujeme, zda kontrolka zhasne. Necháme motor běžet volně bez zátěže. Pro počáteční vyhodnocení aktivity alternátoru změříme znovu napětí na svorkách baterie. Bez připojených zátěží by takové napětí mělo být vyšší než 13 V při pomalých otáčkách.

Související příspěvky: