Co je bioplyn?

Obsah

Co je bioplyn?

Co je bioplyn?

BIOODPAD – BIOPLYN – ENERGIE Bioplyn vyrobený z odpadů je (narozdíl od samotných odpadů) považován za obnovitelný zdroj energie a elektrickou i tepelnou energii z něj vyrobenou za energie z obnovitelných zdrojů.

Jak bioplyn přibližuje zemnímu plynu?

Bioplyn se svou výhřevností přibližuje zemnímu plynu. Má asi 70 % jeho výhřevnosti s ohledem na podíl CO 2 a vodní páry. Technologicky je možno bioplyn upravit až na čistý metan, ale není to v praxi zatím využíváno, protože původní výhřevnost postačuje i pro pohon stacionárních motorů.

Jaká je měrná hmotnost bioplynu?

Měrná hmotnost Kg.m-31,2 0,714 1,977 0,09 1,54 0,771 1,25 Závislost výhřevnosti bioplynu na procentuálním množství metanu je uvedeno na následujícím obrázku. Provozní pásmo se pohybuje v rozmezí 18-25 MJ.m-3, jak je zřejmé z grafu.

Jaká je výhřevnost bioplynu?

Závislost výhřevnosti bioplynu na procentuálním množství metanu je uvedeno na následujícím obrázku. Provozní pásmo se pohybuje v rozmezí 18-25 MJ.m-3, jak je zřejmé z grafu. Výpočet výhřevnosti bioplynu na základě obsahu hlavní složky - metanu (Jelínek, 2001) Využití bioplynu - čtyři základní způsoby:

Související příspěvky: