Jak probíhá vyjmutí zemědělského půdního fondu?

Obsah

Jak probíhá vyjmutí zemědělského půdního fondu?

Jak probíhá vyjmutí zemědělského půdního fondu?

Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu 1 Vyplnění žádosti Žádosti měst mohou vypadat trochu odlišně, vždy však ve formuláři musíte vyplnit kromě základních údajů, jako je vaše jméno, trvalé bydliště, datum narození apod., také: účel odnětí ... 2 Dodání příloh Tímto ale papírování nekončí. K samotné žádosti o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu musíte doložit také několik příloh. ... 3 Zaplacení poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

Jak počítat se změnami na zemědělské půdě?

S několika změnami je nově třeba počítat při rozhodnutí stavět na zemědělské půdě, ať už jde o ornou půdu, zahradu či trvalý travní porost. Změny se týkají zejména staveb rodinných domů, a to jak co se týče souhlasu o odnětí ze zemědělského půdního fondu, tak vzhledem k povinnosti platit odvody.

Jak zjistím, že se jedná o zemědělskou půdu?

Jak zjistím, že se jedná o zeměděl­skou půdu? Ve výpisu z katastru nemovitostí je uveden způsob ochrany - zemědělský půdní fond (ZPF). Jedná se zejména o pozemky, které jsou v katastru ve­deny například jako orná půda, za­hrada, trvalý travní porost nebo sad.

Související příspěvky: