Co je dluhopisy korporátní?

Obsah

Co je dluhopisy korporátní?

Co je dluhopisy korporátní?

Důvod je stejný jako v případě, kdy dluhopisy emituje jakákoli firma. Emitent potřebuje vybrat hotovost za nějakým konkrétním účelem. U korporátních dluhopisů je to většinou investice do dalšího rozvoje, nákup potřebných strojů a zařízení, akvizice konkurence nebo expanze na nové trhy.

Jaké jsou dluhopisy republiky?

Například české Ministerstvo financí v posledních letech vydává tzv. Dluhopisy Republiky, které jsou určeny výhradně pro fyzické osoby, ale jejich podíl na celkovém zadlužení je naprosto minimální. V současné době drží domácnosti méně než jedno procento státního dluhu. A to často za výnosy, které nepokryjí ani inflaci.

Co jsou dluhopisy dlouhodobé?

Dluhopisy představují v naší republice oblíbený investiční prostředek. Česká republika vydává nejčastěji dluhopisy dlouhodobé, které mají splatnost mezi deseti až patnácti lety. Výjimečně je ale možné se setkat i s dluhopisem s delší splatností.

Kdy se objem dluhopisů zvýšil?

Tehdy, když ekonomiky po celém světě včetně Česka kvůli dopadům covidu-19 klesly až o deset procent a vlády musely přijít s různými druhy finanční pomoci, se objem emitovaných dluhopisů výrazně zvýšil.

Související příspěvky: