Kdy nárokovat na odpočet DPH?

Obsah

Kdy nárokovat na odpočet DPH?

Kdy nárokovat na odpočet DPH?

Podmínky nároku na odpočet DPH 1 Příklad: Význam odpočtu DPH. Obchodník, s.r.o. je plátcem DPH a prodává skútry, které za tímto účelem nakupuje od jejich... 2 O odpočtu rozhoduje účel přijatého plnění. Možnost odpočtu DPH je stěžejní podmínkou neutrality této daně vůči plátcům. 3 Kdy nárokovat odpočet daně. Pokud plátce u přijatého zdanitelného plnění splní výše uvedené věcné... More ...

Kdo má nárok na odpočet daně?

Nárok na odpočet daně: 1. Vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Neboli praktičtěji řečeno, nárokovat odpočet lze nejdříve k datu uskutečnění zdanitelného plnění, resp. k datu dřívějšího přijetí úplaty (např. zálohy), pokud vznikla povinnost přiznat daň již z této ...

Jak se věnovat změnám chování psa?

Vedle fyzického stavu je potřeba věnovat pozornost změnám chování psa. Většina majitelů dobře zná chování svého pejska, proto dokáže rychle odhalit jakékoliv změny, které mohou předcházet nemocem. V tomto článku si popíšeme důležité prvky změny chování.

Související příspěvky: