Kdo má nárok na částečný pracovní úvazek?

Obsah

Kdo má nárok na částečný pracovní úvazek?

Kdo má nárok na částečný pracovní úvazek?

Rodič, který pečuje o dítě mladší 15 let nebo těhotná zaměstnankyně mají právní nárok na částečný pracovní úvazek (kratší pracovní doba). Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět, nebrání-li mu závažné provozní důvody.

Proč požádat o částečný úvazek?

O částečný úvazek požádejte písemnou formou a požadujte též písemné vyjádření svého zaměstnavatele. Chcete-li částečný úvazek na omezenou dobu, uveďte toto do smlouvy se zaměstnavatelem, kterou budete uzavírat. Doporučujeme nespoléhat na ústní dohodu, což je podle zákona možné, ale uzavřít o částečném úvazku smlouvu.

Může se jednat o částečný úvazek?

Částečný úvazek může mít nejrůznější rozsah, může se jednat o práci na 90%, může být poloviční, třetinový apod. Můžete pracovat v jakémkoli denním rozvržení, například u polovičního úvazku 4 hodiny denně nebo dva dny po 8 hodinách a jeden po 4.

Co je hodinová mzda při částečném úvazku?

Hodinová mzda při částečném úvazku musí být stejná jako mzda za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty na plný úvazek. To platí i pro poskytování zaměstnaneckých výhod, které musí být poskytovány poměrně.

Související příspěvky: