Jak je pojistné hrazené zaměstnavatelem?

Obsah

Jak je pojistné hrazené zaměstnavatelem?

Jak je pojistné hrazené zaměstnavatelem?

Pojistné hrazené zaměstnavatelem je ve výši 9 % a zbývajících 4,5 % (tzn. 1/3) hradí zaměstnanec (zaměstnavatel zaměstnanci pojistné srazí ze mzdy).

Jak hradit pojistné?

1 hradit pojistné, které je povinen platit zaměstnanec, 2 sami vypočítat pojistné, které jsou povinni odvádět, 3 je-li zaměstnanci vyplácen příjem v cizí měně, přepočíst jej na českou měnu, a to kurzem devizového trhu stanoveným... 4 hradit částky pojistného za každý kalendářní měsíc se splatností od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, More ...

Co jsou odvody na sociální pojištění zaměstnanců?

Odvody na sociální pojištění (oficiálně se nazývá „pojistné na sociální zabezpečení“) zaměstnanců představují další nemalou položku, která se pravidelně strhává zaměstnancům z jejich platu, a zároveň platbu, kterou „ze svého“ hradí za zaměstnance zaměstnavatel. Pojďme si tento systém také více přiblížit.

Související příspěvky: