Jaké jsou sazby DPH v Německu?

Obsah

Jaké jsou sazby DPH v Německu?

Jaké jsou sazby DPH v Německu?

Sazby DPH v Německu: V Německu platí dvě sazby daně z přidané hodnoty. Základní sazba ve výši 19 % a snížená sazba ve výši 7 %, která platí pro vybrané zboží a služby (např. potraviny, léky atd.). V období od 1.7.2020 do 31.12.2020 platí snížená sazba ve výši 5% a základní ve výši 16%.

Kdy nárokovat na odpočet DPH?

Podmínky nároku na odpočet DPH 1 Příklad: Význam odpočtu DPH. Obchodník, s.r.o. je plátcem DPH a prodává skútry, které za tímto účelem nakupuje od jejich... 2 O odpočtu rozhoduje účel přijatého plnění. Možnost odpočtu DPH je stěžejní podmínkou neutrality této daně vůči plátcům. 3 Kdy nárokovat odpočet daně. Pokud plátce u přijatého zdanitelného plnění splní výše uvedené věcné... More ...

Kdo má nárok na odpočet daně?

Nárok na odpočet daně: 1. Vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Neboli praktičtěji řečeno, nárokovat odpočet lze nejdříve k datu uskutečnění zdanitelného plnění, resp. k datu dřívějšího přijetí úplaty (např. zálohy), pokud vznikla povinnost přiznat daň již z této ...

Co se týče DPH na vstupu?

Neboli DPH, kterou zaplatil při nákupech svých vstupů dodavatelům (alias DPH na vstupu) si může odpočítat od daně, kterou obdrží za své výstupy (produkty) od svých odběratelů (poplatníků) – alias DPH na výstupu. Situaci přehledně vyjadřuje následující obrázek.

Související příspěvky: