Platí se za podání návrhů na rozvod manželství?

Obsah

Platí se za podání návrhů na rozvod manželství?

Platí se za podání návrhů na rozvod manželství?

Platí se za podání návrhů? Za podání návrhu na rozvod manželství zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.¨Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč.

Může manželství rozvést soud?

Soud nemůže manželství rozvést, pokud by rozvod byl v rozporu se: 1 zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti 2 zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem... More ...

Co musí obsahovat návrh na rozvod manželství?

Návrh musí obsahovat: 1 název a adresu soudu, kterému návrh zasíláte (uveďte hned v záhlaví dokumentu) 2 nadpis „Návrh na rozvod manželství" 3 informaci o tom, kdo návrh podává 4 jména, příjmení a bydliště manželů, popřípadě jejich rodná čísla, popřípadě také obdobné informace o jejich zástupcích 5 údaje, kdy a kde jste uzavřeli manželství 6 pokud máte společné nezletilé děti, jejich... 7 datum More ...

Související příspěvky: