Zda je možné podat daňové přiznání v hokejovém spolku?

Obsah

Zda je možné podat daňové přiznání v hokejovém spolku?

Zda je možné podat daňové přiznání v hokejovém spolku?

Podání daňového přiznání v případě… chtěla bych se zeptat, zda musí spolek podávat daňové přiznání pokud byl… založili jsme hokejbalový spolek. Zajímá mne, zda-li je zapotřebí získat tzv. DIČ a stát se poplatníkem… chtěla bych se zeptat zda-li, bezúroční peněžní zápůjčka patří mezi zdanitelné… spolek -Pohybová školička založen v 2019.

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Jak vyplývá z § 38g odst. 1 ZDP, tak povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba, jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15 000 Kč. I zde platí, že se do tohoto limitu nezapočítávají příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny, a dále příjmy, které podléhají srážkové ...

Kdy je daňová přiznání podávána?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Kdo je povinen podat přiznání?

Přiznání vyplňují i lidé, kteří platí solidární daň. Povinnost podat přiznání mají ale pouze ti, jejichž příjmy za rok 2019 překročily limit 1 569 552 Kč. Komu se zvýšily pouze zálohy na daň, ale nikoli samotná daň, ten přiznání podávat nemusí a může si nechat udělat roční zúčtování záloh. V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat ...

Související příspěvky: