Jaké jsou typy morfémů?

Obsah

Jaké jsou typy morfémů?

Jaké jsou typy morfémů?

Existují různé typy morf (ém)ů, které se obvykle vyčleňují na základě dvou kritérií: 1 Centrálním typem morf (ém)u je kořenový morf (ém), který nese hlavní lexikální význam celého slova nebo slovního tvaru. 2 Vzhledem k tomu, jaký typ významu morfém ve slově nebo slovním tvaru vyjadřuje, dělíme dále předpony (prefixy) a určité... More ...

Co znamená, když se řekne, že daný morfém je realizován nulovým morfem?

Co to znamená, když se řekne, že „daný morfém (např. kmenotvorná přípona nebo pádová koncovka) je realizován nulovým morfem“, lze nejlépe přiblížit tak, že si všechny typy morfémů, z nichž se daný typ slova nebo slovního tvaru nutně skládá, představíme jako jakési funkční pozice neboli jako zatím neobsazené, prázdné „chlívečky“ (☐).

Co jsou morfy?

Morfy jsou nejmenší, dále nečlenitelné jazykové formy, které nesou určitý lexikální nebo gramatický význam (příp. mají určitou funkci) a které se opakují minimálně ve dvou slovech nebo slovních tvarech. (Hlásky či fonémy jakožto jednotky nižší úrovně, z nichž se skládají morfy, mají už jen formu, nikoli svůj vlastní význam.)

Co se týče morfémů?

Kromě toho existují ještě morfémy, které nevyjadřují ani gramatické, ani lexikální významy, ale jež vydělujeme na základě jejich čistě konstrukční funkce –⁠ jde jednak o kmenotvorné přípony, jednak o tzv. interfixy. Vyčleňují se tedy tyto typy morf (ém)ů (od začátku slova nebo slovního tvaru směrem k jeho konci):

Související příspěvky: