Co jsou závorky?

Obsah

Co jsou závorky?

Co jsou závorky?

Závorky jsou specifická interpunkční znaménka užívaná především ve dvojici (levá a pravá), nicméně existuje i řada případů, kdy tomu tak není. Existuje jich pět základních typů, přičemž některé se používají i ve zdvojené verzi. Konkrétně jsou to kulaté, hranaté, složené, lomené a svislé.

Co jsou booleovské operátory?

Booleovské operátory jsou pojmenovány po Georgovi Booleovi, který je poprvé představil světu. Boole je považován za zakladatele informatiky. Také byl filozof, matematik a pedagog. Vytvořil základy moderní aritmetiky, jinak Booleovské algebry.

Jaké jsou závorky v běžném textu?

Užití závorek v běžném textu 1 vyznačení vsuvek a vět vložených, lze je nahradit čárkami nebo pomlčkami, 2 vyznačení části věty, která není součástí vlastního textu – v závorce bývá např. za citátem uveden jeho autor, výraz... 3 varianty výrazu – Kateřina Emmons (dříve Kůrková), zejména cizojazyčné – sova pálená (Tyto alba), 4 pokud se v závorkách vyskytuje další závorkový výraz,... More ...

Související příspěvky: