Jaký je měsíční daňový bonus?

Obsah

Jaký je měsíční daňový bonus?

Jaký je měsíční daňový bonus?

Pokud je výše zálohy na daň nižší než nárok na daňové zvýhodnění, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč. Maximální měsíční daňový bonus je 5 025 Kč.

Jaký je maximální daňový bonus na poplatníka?

Na maximální daňový bonus dosáhne poplatník, jemuž je daň z příjmu snížena na nulu jen použitím základní slevy na poplatníka, případně slevy na studenta, invaliditu, ZTP/P, školkovné a manželku, pokud na ně má nárok.

Kdo má nárok na daňový bonus?

Na daňový bonus má v roce 2015 nárok každý, kdo má příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z kapitálového majetku nebo z pronájmu alespoň 55 200 Kč. Daňový bonus je v podstatě minusová daňová povinnost u poplatníků, kteří si uplatňují daňové zvýhodnění na děti podle § 35c zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen „ZDP“).

Jaké jsou daňové zvýhodnění na děti 2020?

Daňové zvýhodnění na děti 2020 Daňové zvýhodnění na děti 2020 roční měsíční na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč na druhé dítě 19 404 Kč 1 617 Kč na třetí a každé další dítě 24 204 Kč 2 017 Kč na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 2 534 Kč 2 more rows ...

Související příspěvky: