Jaké jsou čísla podstatných jmen?

Obsah

Jaké jsou čísla podstatných jmen?

Jaké jsou čísla podstatných jmen?

Gramatickou kategorii čísla podstatných jmen můžeme vysvětlit jako schopnost podstatného jména reflektovat ve svých formách vztah k množství. Základním protikladem je zde jednost (singularita) –⁠ „jeden“ ( muž) a nejednost (pluralita) –⁠ „víc než jeden“ ( muži ), které jsou vyjadřovány tzv. číslem jednotným a množným.

Existují jména, která Nemají tvary čísla jednotného nebo množného?

Nepočitatelným jménům chybí určitý soubor tvarů (buď jednotné, nebo množné číslo) nebo tvorbu tvarů realizují s jistými omezeními (například z důvodů významových, viz níže). Existují jména, která mají pouze (převážně) tvary čísla jednotného, a jména, která mají pouze tvary čísla množného.

Co jsou tvary množného čísla pomnožná?

Jména pomnožná mohou svými tvary označovat jak množství, tak jednotlivinu: jedny nebo dvoje housle, nebo v některých případech jednotlivinu vůbec neoznačují ( mluvidla ). Tvary množného čísla jsou zde bezpříznakové, o množství nic nevypovídají.

Co je rozdíl mezi množným a množným číslem?

Základním protikladem je zde jednost (singularita) –⁠ „jeden“ ( muž) a nejednost (pluralita) –⁠ „víc než jeden“ ( muži ), které jsou vyjadřovány tzv. číslem jednotným a množným. Význam množství je pak utvářen kombinací podstatných jmen s číslovkami ( deset lidí) nebo s jinými slovy, která pojmenovávají množství (např. tisícovka lidí ).

Související příspěvky: