Kdo jsou asexuálové?

Obsah

Kdo jsou asexuálové?

Kdo jsou asexuálové?

Jenže asexuálové jsou poměrně početná skupina lidí, z hlediska lékařství jde o orientaci úplně stejnou jako další tři (heterosexualita, homosexualita a bisexualita), ty jsou ale mnohem známější. Asexuální lidé mají však na rozdíl od všech ostatních nulový zájem o sex, v mnoha případech je jim přímo odporný.

Co znamená slovo "asexuální"?

Termínem „asexuál“ nebo „asexuální“ označujeme poměrně často osoby i věci, ale většinou to myslíme trochu jinak, než jaký význam toto slovo ve skutečnosti nese. Obvykle máme na mysli osobu, která se nám zdá být výrazně nepřitažlivá, často až odpudivá.

Co se týká asexuality?

Asexualita bývá definována různě. Často se uvádí, že jde o jev, kdy se jedinec zřídka nebo vůbec nechová sexuálně, má sníženou sexuální touhu nebo se jedná o kombinaci obojího. Právě nejednoznačnost pojmu přispívá k tomu, že často nevíme, oč se jedná, a spoléháme na „zdravý selský rozum“, který nás ale zpravidla odvede od reality ještě dál.

Kdo je asexuál nebo škatulka?

Kdo je asexuál nebo asexuálka? Západní společnost bere sexualitu extrémně vážně. Stala se objektem vědeckého zkoumání, vytvořili jsme si škatulky.

Související příspěvky: