Co se může vyskytnout v Pythonu?

Obsah

Co se může vyskytnout v Pythonu?

Co se může vyskytnout v Pythonu?

V programu se mohou vyskytnout tři druhy chyb: chyby související se skladbou programu ( syntax errors ), s během programu ( runtime errors) a s významem programu ( semantic errors ). Je užitečné mezi nimi rozlišovat kvůli jejich rychlejšímu vyhledání. Python může provést výpočet jenom pro takový program, který má správnou skladbu (syntaxi).

Jaký je příkaz for v jazyce Python?

Jazyk Python neobsahuje příkaz typu switch, plně ho totiž nahrazuje příkaz if ... elif ... elif ... . Příkaz for v jiných jazycích jsou poněkud odlišné od toho, jak jej poznáme v jazyce Python.

Může Python provést výpočet pro skladbu?

Python může provést výpočet jenom pro takový program, který má správnou skladbu (syntaxi). Nemá-li, je běh programu ukončen a interpret vrací chybové hlášení. Slovo syntaxe se vztahuje ke skladbě programu a k pravidlům skladby.

Související příspěvky: