Jak nastavit WiFi?

Obsah

Jak nastavit WiFi?

Jak nastavit WiFi?

Nastavování WiFi se skládá z několik kroků: 1 Nastavení SSID (tj. jméno sítě, např. Doma, Pavel, Moje Wifi apod.) 2 Výběr režimu (podle typu routeru. 11b, 11g, 11b/g; třetí možností nic nezkazíte). 3 Výběr kanálu (Channel) (automatické nastavení, popř. zvolte čísla od 1 do 13). 4 Zabezpečení (velice důležité! Ukrytí sítě, šifrování, povolení jen některých počítačů aj.)

Jak nastavit WiFi router a domácí bezdrátovou síť?

Jak nastavit wifi router a domácí bezdrátovou síť ... Ještě před samotným restartem routeru, je vhodné změnit přístupové heslo do nastavovacího menu routeru. To provedete typicky v menu pod položkou Password, Password setting nebo User setting. Zde do příslušného políčka zadejte Vaše zvolené uživatelské jméno ...

Jak zapojit WiFi router?

Jak zapojit WiFi router, tak abyste si tento komfort mohli užívat i Vy, Vám ukáže následující článek. Ještě před započetím návodu je třeba podotknout, že konkrétní nastavení různých typů zařízení se může mírně lišit. Ve většině případů jsou ale rozdíly pouze v pojmenování některých položek.

Související příspěvky: