Co jsou bioplasty?

Obsah

Co jsou bioplasty?

Co jsou bioplasty?

Bioplast. Bioplasty jsou plastické hmoty vyrobené z biomasy. Předpona "bio" má značit vztah k přírodě. První typ bioplastů je vyroben z biomasy (např. z kukuřice, cukrové třtiny), ale přesto může být v přírodě nerozložitelný. Druhou skupinu bioplastů tvoří biologicky rozložitelné plasty v prostředí, které mohou být vyrobeny z fosilních paliv.

Co se vyrábí bioplasty?

Bioplasty se vyrábí z přírodních materiálů, polymerů na neropné bázi. Surovinou pro jejich výrobu může být řada rostlinných (ale i živočišných) produktů, přičemž kukuřičný škrob nebo řepný cukr se dnes považují za nejrozšířenější.

Kdy jsou bioplastové odpady zpracovávány?

Bioplastové odpady navíc musejí být zpracovávány odděleně od konvenčních plastů, tedy být pečlivě vytřízeny už v místě svého vzniku. Pro zpracovatele není zrovna snadné rozeznat, kolik z nadrcených plastů v rozkládající se hoře je ve skutečnosti PET (a tudíž se dřív než za 500 let nerozloží).

Proč je Bioplast vyroben z ropných látek?

Bioplast sice není přímo odvozen z ropných látek, ale má téměř totožné vlastnosti, jako plastická hmota vyrobená ze syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů. Včetně odolnosti a velmi dlouhé životnosti. A škodlivosti vůči životnímu prostředí.

Související příspěvky: