Co jsou kapitálové účty?

Obsah

Co jsou kapitálové účty?

Co jsou kapitálové účty?

Kapitálové účty. - jde o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 41, 42, 43 a 49, tvoří se zejména prostřednictvím vkladům, kladným výsledkem hospodaření (ziskem), bezplatným nabytím majetku (darováním)

Co se týká základního kapitálu?

Obchodní zákoník ukládá některým obchodním společnostem a družstvům vytvořit při svém vzniku základní kapitál. Tvoří se peněžitými a nepeněžitými vklady společníků a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Povinnost vytvořit základní kapitál se týká zejména a. s., a s. r. o. Dále musí základní kapitál vytvářet k. s. a družstva.

Jak vytvořit základní kapitál?

Povinnost vytvořit základní kapitál se týká zejména a. s., a s. r. o. Dále musí základní kapitál vytvářet k. s. a družstva. FO základní kapitál vytvářet nemusejí, za závazky své firmy ručí celým svým majetkem.

Co je vlastní kapitál?

Co je vlastní kapitál a co ho tvoří? 1 Základní kapitál (ZK). Základní kapitál je tvořen vklady společníků, které vkládají do společnosti (s r. o., a. s.,... 2 Kapitálové fondy. Kapitálové fondy, které jsou další součástí vlastního kapitálu, nemají vliv na výši základního a... 3 Fondy ze zisku. Vlastní kapitál zahrnuje i fondy ze zisku, které slouží ke krytí budoucích investic... More ...

Související příspěvky: