Jaké je přepouštěcí ventil olejového čističe?

Obsah

Jaké je přepouštěcí ventil olejového čističe?

Jaké je přepouštěcí ventil olejového čističe?

Dále jej tlačí potrubím kolem přetlakového ventilu k olejovému čističi (olejovému filtru), jehož součástí je přepouštěcí ventil. Přečištěný olej je dále pod tlakem dopravován do hlavního mazacího kanálu, odkud je rozváděn k jednotlivým mazacím místům.

Jak je mazací olej přidáván do benzínu?

Mazací olej je přidáván do paliva (1: 20 až 1:50 – 1l oleje na 20 až 50 l benzinu). Z této mastné směsi se při styku s horkými částmi motoru palivo odpaří. Olej se tím z velké části odloučí a maže klikový mechanizmus, ložiska a válec s pístem.

Co je mezní vrstva mazacího oleje?

Třecí plochy jsou v tom případě od sebe odděleny vrstvou mazacího oleje, která je odděluje od přímého styku. Pro tuto mezní vrstvu mazacího oleje se v praxi vžil název - „olejový film“. Kapalinné (hydrodynamické) tření probíhá s výjimkou rozběhu a zastavení u ložisek klikového a vačkového hřídele.

Související příspěvky: