Co se týká agresivity v skalní hornině?

Obsah

Co se týká agresivity v skalní hornině?

Co se týká agresivity v skalní hornině?

Naopak některé typy agresivity mohou být přímo vázány na určitý typ skalní horniny - jako například síranová agresivita, která se často objevuje v břidlicích obsahujících pyrit (sirník železa) - v tomto ohledu je zvýšené potenciální nebezpečí síranové agresivity například v některých částech Prahy.

Jak se projevuje agresivita?

Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.

Jak se projevují agresivní poruchy?

Na vzniku agresivní poruchy se podílejí také genetické faktory, kouření a požívání alkoholu matkou v průběhu těhotenství, komplikovaný porod, úrazy hlavy, mrtvice, meningitida, hypoglykémie a u dětí poruchy pozornosti ( ADHD ).

Co se týká agresivity?

Denně se potýkáme s nepřeberným množstvím situací, problémů a nepříjemných událostí, při kterých se projeví naše vrozená agresivita. Na agresi a agresivitu musíme nahlížet z širšího hlediska, nejedná se pouze o negativní rys jedince, ale v určité míře je normální reakcí na ohrožení, kterému jsme vystaveni.

Související příspěvky: