Jaké jsou základní typy stropů?

Obsah

Jaké jsou základní typy stropů?

Jaké jsou základní typy stropů?

Základní typy stropů 1 Dřevěné stropy. Nosná konstrukce povalových stropů je tvořena povalovými trámy, které mají obvykle tři hraněné plochy. 2 Klenuté stropy. Klenby jsou jedním z nejsofistikovanějších zastřešujících konstrukčních systémů, který je znám již... 3 Betonové stropy. Počátek vzniku prvních staveb datujeme do období průmyslové revoluce, ale v českých zemích se s... More ...

Jaké jsou způsoby zateplení stropních konstrukcí?

Zatížení přenáší deskou do trámu a trámem na průvlak osazený na svislé podpoře (obrázek 1-1c). Podepření stropních konstrukcí může být provedeno stěnou (obrázek 1-2a), skeletovou rámovou konstrukcí (obrázek 1-2b), skeletem hlavicovým (obrázek 1-2c), nebo bodově sloupy (obrázek 1-2d).

Jak se zvětšuje stropní konstrukce?

Se zvětšujícím se rozponem stropu narůstá plošná hmotnost stropu, větší zatížení na ostatní konstrukce a tím i celkové náklady. Při volbě stropní konstrukce je důležité, zda umožňuje provedení konzoly za svislou nosnou konstrukcí a jak umožňuje řešit prostupy.

Související příspěvky: