Jaké jsou Fyziologické hodnoty amoniaku v krvi?

Obsah

Jaké jsou Fyziologické hodnoty amoniaku v krvi?

Jaké jsou Fyziologické hodnoty amoniaku v krvi?

Fyziologické hodnoty amoniaku v periferní krvi jsou velice nízké (10–20 μg/100 ml), jeho produkce se může zvýšit například při metabolické alkalóze (amoniak se podílí na regulaci acidobazické rovnováhy a retenci některých kationtů).

Jak se rozpouští Amoniak ve vodě?

Amoniak se velmi dobře rozpouští ve vodě, a to při 0 °C 1 148 cm³ ve 100 ml vody, za vzniku zásaditého roztoku, který se nazývá čpavek. Výsledný roztok je zásaditý a nazývá se také „ hydroxid amonný “. Tohle označení je však poněkud nesprávné, jelikož molekula „NH 4 OH“ neexistuje.

Může amoniak způsobit jaterní koma?

Amoniak může být tvořen ve většině tkání, ale močovinový cyklus je přítomen jen v játrech. Proto se může odbourávat také v glukoso-alaninovém cyklu, nebo vznikem glutaminu . V tlustém střevě může činností bakterií vznikat značné množství amoniaku, který může způsobit jaterní koma.

Jak vzniká amoniak?

Amoniak vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí. Někteří živočichové, například ryby, vylučují většinu odpadního dusíku ve formě amoniaku. Ten je proto ve stopovém množství obsažen i v zemské atmosféře.

Související příspěvky: