Kto sa môže pozrieť na účet CME?

Obsah

Kto sa môže pozrieť na účet CME?

Kto sa môže pozrieť na účet CME?

Na svoj účet CME sa lekár môže pozrieť tak, že klikne na názov "Elektronický kreditný systém CME" umiestnený na web stránke www.lekom.sk a prihlási sa v časti "Zóna pre lekárov". Prihlasovacie meno tvorí krstné meno (malými písmenami bez diakritiky) a registračné číslo lekára v SLK (príklad: martin111111) a heslo je registračné číslo lekára v SLK.

Koľko kreditov získava lekár za špecializačné štúdium v roku?

Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 54 kreditov, za 4 roky 72 kreditov a za 5 rokov 90 kreditov. Za certifikačnú prípravu získava lekár za každý polrok štúdia 9 kreditov.

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách?

Kredity môžete získať na vzdelávacích aktivitách ako sú konferencie, sympóziá, semináre a podobne, kde spravidla za 60 minút účasti na takejto aktivite je 1 kredit. Kredity prideľuje napríklad Slovenská lekárska komora.

Získam kredity za špecializačné štúdium?

Som lekár bez atestácie. Získam nejaké kredity za špecializačné štúdium, resp. za certifikačnú prípravu? Áno, za špecializačné štúdium priznáva SLK lekárovi v roku, v ktorom toto štúdium ukončí, nasledovný počet kreditov: za 3 roky štúdia 54 kreditov, za 4 roky 72 kreditov a za 5 rokov 90 kreditov.

Související příspěvky: