Co jsou plyny reaktivní a vzácné?

Obsah

Co jsou plyny reaktivní a vzácné?

Co jsou plyny reaktivní a vzácné?

Plyny se nacházejí jako reaktivní plyny a inertní plyny. Vzácné plyny jsou typem inertního plynu. Hlavní rozdíl mezi inertními plyny a vzácnými plyny je ten inertní plyny nepodléhají chemickým reakcím, zatímco ušlechtilé plyny mohou za určitých podmínek projít chemickými reakcemi.

Co jsou zemní plyny?

Společným názvem zemní plyn se označují přírodní směsi plynných uhlovodíků, jejichž hlavní složkou je metan, s proměnlivým obsahem nehořlavých plynů. Podle chemického složení se zemní plyny dělí do čtyř skupin: a) zemní plyny suché (chudé) - jsou plyny s dominantním obsahem metanu (až 99 %) a nepatrným obsahem vyšších uhlovodíků a nehořlavých plynů

Proč jsou zemní plyny nasycené?

Zemní plyny obsahují pouze nasycené uhlovodíky. Pokud zemní plyn obsahuje uhlovodíky vyšší alkalické řady (C 5 a více), odstraňují se tyto uhlovodíky již při úpravě v místě těžby. Jejich směs se nazývá gazolín nebo přírodní benzín. V současné době nejvíce využívaným zemním plynem je tzv. naftový zemní plyn, který vznikal společně s ropou.

Co je plynný stav?

Plynný stav zahrnuje plyny, které jsou buď prvky nebo sloučeniny. Plyny se však skládají z malých částic, které mají nepatrné hmotnosti.Přítlačné síly, které existují mezi těmito plynnými částicemi, jsou velmi menší. Tyto částice jsou proto vždy v pohybu kvůli kolizím, ke kterým dochází mezi částicemi.

Související příspěvky: