Jak oxid uhličitý zabít?

Obsah

Jak oxid uhličitý zabít?

Jak oxid uhličitý zabít?

Oxid uhelnatý vás ale dokáže zabít i s časovou prodlevou. Oxid uhličitý (CO2) je stejně jako oxid uhelnatý bezbarvý plyn bez chuti a bez zápachu. I když u té chuti to není úplně přesné – při jeho vyšší koncentraci můžete v ústech cítit nakyslou pachuť. Na rozdíl od CO je ale oxid uhličitý těžší než vzduch a klesá tedy k zemi.

Co je oxid uhličitý?

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může mít v ústech slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch. V pevném skupenství je znám také jako suchý led. Jeho molekula je tvořena jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku.

Co je otrava oxidem uhličitým?

Otrava oxidem uhličitým 1 Otrava oxidem uhličitým při potápění. I při adrenalinovém sportovním potápění hrozí reálné riziko otravy oxidem... 2 Reakce lidského organismu. Lidé přijímají vzduch prostřednícím horních cest dýchacích. Ten putuje až do plic. Vzduch... 3 Běžné příznaky otravy CO 2. Tuto formu dýchání odborníci nazývají hyperventilací. Je to stav, ve kterém lidé... More ...

Jak reaguje oxid uhličitý s hydroxidem sodným?

Oxid uhličitý reaguje se silnými hydroxidy za vzniku solí, které se vyskytují ve dvou formách, jako uhličitany a hydrogenuhličitany (starším názvem kyselé uhličitany); například s hydroxidem sodným vzniká buď hydrogenuhličitan sodný : CO 2 + NaOH → NaHCO 3, nebo při větším množství hydroxidu uhličitan sodný :

Související příspěvky: