Jak probíhá fotosyntéza?

Obsah

Jak probíhá fotosyntéza?

Jak probíhá fotosyntéza?

Fotosyntéza se skládá ze dvou vzájemně propojených fází primární (světelné) a sekundární (temnostní): –Světelná (primární) fáze přeměňuje energii světelnou na chemickou. Probíhá v thylakoidech, kde je zachyceno světelné záření.

Co je fotosyntéza?

Fotosyntéza (z řeckého fós, fótos – „světlo“ a synthesis – „shrnutí“, „skládání“) nebo také fotosyntetická asimilace je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb.

Jaké jsou vnější činitele fotosyntézy?

Mezi vnější činitele patří: 1 Světlo – fotosyntézu ovlivňuje spektrálním složením, které se mění s výškou Slunce a intenzitou záření. Rostoucí... 2 Koncentrace CO2 – v ovzduší asi 0,03 % (není optimální, rostliny potřebují více), závislost rychlosti fotosyntézy na... 3 Teplota – výrazně ovlivňuje fotosyntézu, u našich rostlin je optimum asi 15–25 °C, při teplotách nad 30 °C... More ...

Jak funguje fotosyntéza pro děti?

Fotosyntéza pro děti . Ruční aktivity jsou nejlepším způsobem, jak učit děti, jak funguje proces fotosyntézy. Ukažte, jak je slunce nezbytné pro fotosyntézu tím, že umístíte jednu fazolovou klíčku na slunné místo a jednu na tmavé místo. Obě rostliny by měly být napojeny pravidelně.

Související příspěvky: