Jak pěstovat rostliny ve vodním roztoku?

Obsah

Jak pěstovat rostliny ve vodním roztoku?

Jak pěstovat rostliny ve vodním roztoku?

Pěstování rostlin ve vodním roztoku neboli hydroponie je známý a celkem rozšířený způsob. Květiny se vysazují do speciálních hydroponických pěstebních nádob a pravidelně se zalévají roztokem, který obsahuje všechny potřebné živiny. Pro pěstování pokojovek se nejčastěji používají tzv. inertní substráty, které se nerozkládají, ...

Co je vodní rostlina?

1. Úvod, definice pojmů – vodní rostlina, životní formy, základní charakteristika vodního prostředí, 2. Systematika vodních rostlin a fytogeografie 3. Morfologické adaptace vodních rostlin 4. Fyziologické adaptace vodních rostlin 5. Cvičení – určování vodních rostlin a jejich rozšíření v ČR 6.

Co je biologie vodních rostlin?

Biologie vodních rostlin je komplexním průřezovým předmětem zahrnujícím poznatky ze všech biologických oborů, především z morfologie, anatomie, fyziologie, systematiky, fytogeografie, genetiky a ekologie. 2. Vymezení pojmu: Velmi obtížné a dosud nejednotné je samotné stanovení pojmu vodní rostlina.

Co jsou vodní rostliny makroskopického vzhledu?

vodní rostliny makroskopického vzhledu – vystupuje jako protiklad k mikrofytům , tedy řasám a sinicím, kterým se věnuje algologie s jinými pracovními metodami. Sporné je postavení vláknitých řas, parožnatky již patří v tomto pojetí mezi makrofyta. Správnější název kursu by tedy mohl být biologie vodních makrofyt.

Související příspěvky: