Jak se zbavit vody z suchozemských rostlin?

Obsah

Jak se zbavit vody z suchozemských rostlin?

Jak se zbavit vody z suchozemských rostlin?

Mnohé mikroorganismy, a výjimečně mnohobuněčné organismy, mohou ztratit velké množství vody (několik váhových procent vody v nich vždy zůstává), takže se jeví suché a přesto po navlhčení znovu „obživnou“. Ze suchozemských rostlin sem patří ně- které mechy, z vyšších rostlin např. kapradina sleziník routička (Asplenium ru- ta-muraria).

Jaký je význam vody v těle rostlin?

VÝZNAM VODY V TĚLE ROSTLINY A JEJÍ OBRAT Snížení obsahu vody v cytoplasmě způsobuje poruchy metabolismu a posléze smrt u většiny buněk a mnohobuněčných organismů. To je společné rostlinám i živo- čichům.

Proč jsou suchomilné rostliny citlivé?

Suchomilné rostliny obecně potřebují propustnou, lehkou půdu, pak nebudou trpět ani v deštivých dnech. Svou krásou vás překvapí až metr vysoká vytrvalá rostlina, která v letních měsících kvete nádherným červeným nebo růžovým květenstvím. Pochází z jižní Evropy a Turecka, takže to není žádná citlivka.

Související příspěvky: