Kde píšeme pomlčku?

Obsah

Kde píšeme pomlčku?

Kde píšeme pomlčku?

Kde dále píšeme pomlčku 1 Když je pomlčka na konci řádku, nechává se pouze tam, neopakuje se na začátku dalšího. Na konci ani na začátku ale nemá... 2 Na začátku řádku se pomlčka píše jen při uvození přímé řeči, ve funkci odrážky nebo jako opakovací znaménko v... 3 Pomlčka se může používat i při psaní celé finanční částk y (250,– Kč nebo i pouze 250,–), lepší je ale varianta... More ...

Jak použít pomlčku a dlouhé pomlčky?

Použití znaků pomlčky a dlouhé pomlčky musí být jednotné, v jednom dokumentu lze používat pomlčku (–⁠) pro označení rozsahu nebo nahrazení výrazů a či versus a dlouhou pomlčku (—) v ostatních případech, např.

Co je pomlčka?

Pomlčka (–⁠) je dlouhá vodorovná čárka (pozor na záměnu se spojovníkem –⁠ viz Spojovník ).

Související příspěvky: