Jaké jsou typy rezistorů?

Obsah

Jaké jsou typy rezistorů?

Jaké jsou typy rezistorů?

Rezistory mohou být konstruovány různým způsobem: 1 Drátové – nejstarší typ, jehož základem je vodič s požadovanou hodnotou odporu, které lze dosáhnout použitím látky s určitou rezistivitou, určitou délkou a průřezem vodiče. ... 2 Vrstvové – Vyrábí se nanesením vodivé vrstvy na izolační tělísko a vyfrézováním drážky pro zvýšení odporu. Tato technologie je v současnosti nejpoužívanější. ... 3 Hmotové – Celé těleso rezistoru je z odporového materiálu. Nejvyšší impulzní zatížitelnost. Vysoká cena, speciální aplikace, např. marxův generátor. Speciálním případem hmotových rezistorů jsou vodní. ...

Co je paralelní řazení rezistorů?

Paralelní řazení rezistorů. Při paralelním řazení je na všech rezistorech stejné napětí U a proud se dělí podle Ohmova zákona. Celkový odpor R c je dán součtem vodivosti (admitance) tedy převrácených hodnot jednotlivých odporů (1/R).

Co jsou charakteristické vlastnosti rezistorů?

Charakteristické vlastnosti rezistorů 1 Jmenovitý odpor rezistoru – předpokládaný odpor součástky v ohmech. 2 Tolerance jmenovitého odporu rezistoru – Označuje se jí dovolená odchylka od jmenovité hodnoty. 3 Jmenovité zatížení rezistoru – Výkon, který se smí za určitých normou stanovených podmínek přeměnit v teplo, aniž by... 4 Provozní zatížení rezistorů – Největší přípustné... More ...

Související příspěvky: