Jak se uzavírá kupní smlouva na auto?

Obsah

Jak se uzavírá kupní smlouva na auto?

Jak se uzavírá kupní smlouva na auto?

Kupní smlouva na auto se uzavírá podle ustanovení platného občanského zákoníku. Kromě identifikace smluvních stran je klíčovou součástí kupní smlouvy řádná specifikace prodávaného auta a stanovení kupní ceny. To však nejsou jediné náležitostí kupní smlouvy na auto. Správně sepsaná kupní smlouva na prodej auta by měla obsahovat: identifikaci smluvních stran ...

Jak sepsat kupní smlouvu na prodej auta?

Správně sepsaná kupní smlouva na prodej auta by měla obsahovat: 1 identifikaci smluvních stran (údaje o kupujícím a prodávajícím), 2 prohlášení prodávajícího, že vůz je jeho majetkem a žádná třetí osoba k němu nemá další nároky či pohledávky (pokud je... 3 identifikaci vozidla (registrační značku, tovární značku, model, typ, barvu karoserie, rok výroby, VIN, číslo... More ...

Proč odstoupit od kupní smlouvy na ojeté auto?

Odstoupit od kupní smlouvy na ojeté auto můžete ze dvou důvodů: 1 auto má závažnou vadu právní povahy, která trvale znemožňuje jeho využití pro účely, pro které bylo zakoupeno, 2 prodávající není schopen odstranit reklamovanou vadu do 30 dnů – v takovém případě je vada považována za... More ...

Kdy odstoupit od smlouvy?

To platí v případě, že vás prodejce poučil o možnosti odstoupení (zkontrolujte drobné písmo ve smlouvě či obchodní podmínky - část o ukončení smlouvy). Pokud vás prodejce o odstoupení nepoučil, můžete od smlouvy odstoupit do 1 roku a 14 dní.

Související příspěvky: