Jak zavolat policii v době nočního klidu?

Obsah

Jak zavolat policii v době nočního klidu?

Jak zavolat policii v době nočního klidu?

Pokud Vás v době nočního klidu obtěžuje např. hlasitý soused nebo hluk z blízké restaurace, můžete zavolat policii, a to buď obecní (městskou) nebo Policii ČR. Ta má povinnost se na místo dostavit a může na místě uložit pokutu až do výše 5000 Kč anebo předat věc obecnímu úřadu, který může v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.

Jak dodržovat hlukové limity?

Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlukové limity jsou stanoveny pro tři druhy prostorů, tzv. chráněné venkovní ...

Zda byly překročeny hlukové limity?

To, zda byly překročeny hlukové limity, zjišťuje krajská hygienická stanice na základě měření. Obraťte se proto na ni se žádostí o poskytnutí informací, zda bylo někdy v minulosti v okolí tohoto zdroje hluku již provedeno měření, případně s návrhem na jeho provedení.

Související příspěvky: