Jak na výpověď nájemní smlouvy?

Obsah

Jak na výpověď nájemní smlouvy?

Jak na výpověď nájemní smlouvy?

Jak na výpověď nájemní smlouvy 1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou. Jestliže máte před sebou podepsanou smlouvu na dobu určitou, je nejsnazší ji nechat... 2 Výpověď nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Mohou ovšem nastat situace, kdy pronajatý byt nebo dům opouštíte ne zrovna v... 3 Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou. Pokud je ale na vaší smlouvě přesné datum jejího konce,... More ...

Jak ukončit nájemní smlouvu?

Ukončení nájemní smlouvy 1 Dohodou stran. . Nikdo nebrání předčasnému ukončení nájemní smlouvy dohodou. Není v ní podstatné, zda byla na dobu... 2 Odstoupením od nájemné smlouvy. . Odstoupit od smlouvy není možné, není-li uvedeno jinak (například pokud pronajímatel... 3 Výpovědí. . Výpověď z nájmu sjednaného na dobu neurčitou nájemce může udat kdykoliv (i bez udání důvodů). More ...

Jak napsat dodatek k nájemní smlouvě?

Jak napsat dodatek k nájemní smlouvě? 1 Jak je to podle zákona. Zde je třeba rozlišovat, o jakou smlouvu se jedná a čeho se týká. Podle občanského zákoníku může... 2 Jak je to se stranami dodatku. Jednotlivé strany dodatku budou stejné a nezmění se. Budou to tedy ty strany, co mezi... 3 Jaké jsou náležitosti dodatku. Text dodatku Dodatky je dobré číslovat i v případě, že... More ...

Jak uvést dodatku ke smlouvě?

V dodatku ke smlouvě je třeba uvést následující náležitosti: 1 Označení – Dodatek ke smlouvě 2 Označení zúčastněných stran 3 Text dodatku 4 Datum a podpisy zúčastněných stran More ...

Související příspěvky: