Jak ukončit smlouvu s dodavatelem?

Obsah

Jak ukončit smlouvu s dodavatelem?

Jak ukončit smlouvu s dodavatelem?

Ať už jste v situaci, kdy jste se rozhodli změnit dodavatele nebo jste se unáhlili při podpisu smlouvy na dodávku elektrické energie, výsledek je stejný. Jak ukončit vaši současnou smlouvu? Představujeme vám pět obvyklých situací, kdy máte právo ukončit smluvní vztah s dodavatelem. 1. Odstoupení od smlouvy po podpisu mimo sídlo dodavatele

Zda jste se svým dodavatelem uzavřeli smlouvu?

Pokud jste se svým dodavatelem uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou jste poměrně svobodní a smlouvu můžete vypovědět kdykoli s podmínkou dodržení tříměsíční výpovědní lhůty. Situace se trochu zkomplikuje, jestliže jste uzavřeli smlouvu na dobu určitou.

Kdy můžete odstoupit od smlouvy od smlouvy?

Od toho se odvíjí následující lhůty, kdy můžete odstoupit od smlouvy: dodavatel vám potřebné informace dodal: na odstoupení máte 14 dní od převzetí plnění (zahájení dodávky) dodavatel vám informace nedodat: odstoupit můžete do 3 měsíců od převzetí plnění

Můžete podat výpověď ze smlouvy?

Můžete podat výpověď ze smlouvy v průběhu jejího průběhu. Pokud trváte na této možnosti, musíte se připravit na fakt, že budete platit pokutu za nedodržení smluvního ujednání o době trvání smlouvy. Pokuty jsou často uváděny zvlášť v ceníku služeb dodavatele.

Související příspěvky: