Jak se nasazují čtyřletí jeleni?

Obsah

Jak se nasazují čtyřletí jeleni?

Jak se nasazují čtyřletí jeleni?

Toto paroží nasazují čtyřletí jeleni a jejich nositele označujeme při plánování chovu a lovu jelení zvěře jako poslední věkový stupeň I. věkové třídy jelenů. Nejčastější formou třetího paroží je paroží šesteráka a osmeráka. Vzácně se vyskytuje paroží méně členité, ale dost často paroží desateráka nebo dvanácteráka.

Jak se počítá paroží u jelena?

Jak se počítá paroží u jelena 1 1 Jelenovití sudokopytníci. Existuje čeleď sudokopytníků, která se nazývá jelenovití. Je to obecný pojem zvířat žijících... 2 2 Co je jelen zač a jak vypadá. Jelen evropský jse vyskytuje nejen v Evropě, ale i na Kavkaze, v Malé, západní a střední... 3 3 Co je to paroží. Paroží, nebo-li parohy jsou kostěné výrůstky na hlavě vybraných druhů... More ...

Co se týká paroží jelenů?

Paroží by mělo mít korunu, zejména paroží šestiletých až osmiletých jelenů. Parohy jelenů z této věkové skupiny nabývají na délce a síle, hmota paroží výrazně převažuje v horních, korunových partiích. Zvýrazňují se a zesilují růže, očníky jsou nasazovány blíže k růžím, úhel který svírají s lodyhami se zvětšuje a konce očníků se zakřivují vzhůru.

Související příspěvky: