Co je chromatin a chromozóm?

Obsah

Co je chromatin a chromozóm?

Co je chromatin a chromozóm?

Chromatin a chromozóm jsou dva typy struktur DNA dvojité šroubovice, které se objevují v různých fázích buňky. Dvojitý řetězec DNA, který uchovává genetickou informaci buňky, by měl být zabalen do eukaryotického jádra pro existenci. Chromatin je obvyklá forma balené DNA v buňce.

Jaké jsou chromozomy v jádře?

Soubor všech chromozomů v jádře se nazývá karyotyp. Chromozomy jsou pozorovatelné světelným mikroskopem především při buněčném dělení.

Jaké jsou typy chromozomů?

Na základě umístění centromery rozlišujeme základní morfologické typy chromozomů: 1 Metacentrický chromozom – centromera je umístěna zhruba uprostřed chromozomu a dělí chromatidy na dvě zhruba stejně... 2 Submetacentrický chromozom – centromera je výrazněji posunuta směrem ke konci jednoho z ramen. 3 Akrocentrický chromozom – centromera dělí chromatidy na jedno rameno velké a... More ...

Co je chromom?

Chromozom (z řec. χρῶμα chroma – barva a σῶμα soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Skládá se z DNA a histonů. Účelem jeho existence je usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Soubor všech chromozomů v jádře se nazývá karyotyp.

Související příspěvky: